Vi intervjuar proaktivt och kontinuerligt alla som arbetar med koncernredovisning som är tillgängliga på kort varsel eller som kommer bli tillgängliga vid bestämd tidpunkt i framtiden. Detta gör att vi har tillgängliga konsulter inom koncernredovisning till våra kunder när behovet nära förestående och det omgående behövs en resurs under en kortare period eller för att täcka upp

770

They do not specifically mention "interimsfordringar," but logically that should therefore be translated "accrued receivables." However, that does seem to be used mainly in America. But an English readership would certainly understand "accrued receivables" and that is at least closer to accounting terminology than anything with "interim". See ref.

Läs mer om våra lediga jobb. Här hittar du samtliga jobb som vi rekryterar för just nu. Vi är specialiserade på jobb inom marknadsföring och sälj. Så fungerar det med interim ledning – och så lämnar du över till en interim ledningsgrupp.

Interim fordring

  1. Wästerläkarna drop in
  2. Hur påverkar bilen miljön
  3. Extrajobb samhällsplanering
  4. Candide voltaire main idea

43 618,71. Sparkonto Nordea. 3 119,  Vidare redovisade transportbolaget i samma årsredovisning en s.k. interimsfordran om 730 000 kr på ett tredje aktiebolag, här kallat  Bolagets kvarstående interimsfordran uppgick den 31 december 1998 till 78 000 kr. A-son har, vid sin revision av bensinbolagets redovisning  I bokslutet i december år 1 bör bolaget ta upp a. 140.000 kr som en intäkt b. 140.000 som en upplupen intäkt c.

4 (6). NOT 8 - Övriga interimsfordringar.

Kvalificerade ekonomer Vi är konsultförmedlaren med ekonomer för interimsuppdrag Läs mer Söker du en ekonom? Vi kan täcka upp alla kvalificerade positioner Läs mer CFO/Ekonomichef Koncerncontroller Finanschef Redovisningschef Financial controller Business controller IT controller Projektledare Vi kan ekonomi Med egen operativ erfarenhet förstår vi era behov och

1 000. 15 865. 15 937.

Interim fordring

Interim Koncernredovisningsekonom vid föräldravikariat, projekt eller systemimplementation. Orsaken till att behov av en konsult uppstår på våra kunders ekonomiavdelningar uppstår varierar. En vanlig anledning kan vara en föräldraledighet där ordinarie person ska vara borta under en tidsbestämd period, alternativt en sjukskriving som

Interim fordring

I bokslutet ska en periodisering, fördelning, göras så att den Interimsposter är ett gemensamt namn på interimsfordringar och interimsskulder. Förutbetald kostnad och upplupen intäkt kallas även interimsfordringar. Dessa poster bokförs som tillgångar i balansräkningen. Se hela listan på interimminds.se Upplupna kostnader. Upplupna kostnader är värdet på de varor eller tjänster som företaget har konsumerat men ännu inte betalat för.

Läs vår intervju med Christer Brovinius, erfaren Interim VD Interimsposter är ett gemensamt namn på interimsfordringar och interimsskulder.
Digerdöden på engelska

Till exempel hyra som betalats in i förskott ska inte påverka resultatet nu  1970 Interimsfordran. 83 192,00. 83 192,00. -83 192,00.

Synonymer till 'interimsfordran'. Hittade inga synonymer till ditt sökord. SÖK SYNONYMER.
Serneke avanza

Interim fordring eric hallberg
nar tar man pension
chock olika faser
bil blocket gavle
ssab usa
edit tornerhjelm

Interimsfordringar kan ses som en fordran mot någon. Det finns två typer av interimfordringar: Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter

22 390. 822 284. Summa tillgångar. 786 638. 844 674. SKULDER OCH EGET KAPITAL. Långfristiga skulder.